شماری از روزنامهنگاران ایرانی که طی روزهای گذشته از تلاش برای تاسیس انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران خبر داده بودند در شهریور ماه رسما از آغاز فعالیت هیئت موسس این سازمان غیردولتی خبر دادهاند. آغاز فعالیت هیئت موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها